Resultaten tonen | Sociaal Makelorganisaties Utrecht

Maatschappelijk verantwoordenEen systematiek:

  • die cyclisch resultaten helder, leesbaar en begrijpelijk presenteert,
  • die interne werkplannen verbindt met externe verantwoording,
  • waarin de horizontale en verticale verantwoording met één document plaatsvindt,
  • die burgers, cliënten, medewerkers, partners, politici en gemeente als opdrachtgever allemaal dezelfde informatie geeft
  • en die al deze stakeholders de mogelijkheid biedt tot meedenken en bijsturen.

Samen met medewerkers en alliantiepartners van welzijnsorganisaties Me’kaar, Vooruit en Welzaam ontwikkelde ik een nieuwe verantwoordingssystematiek die meerdere bedrijfsprocessen verenigt en vereenvoudigt.