Ouders Nu Voor Later | Utrecht

Van ouderbetrokkenheid naar educatief partnerschap. Goede opvang en educatie van jonge kinderen (0-6jaar) ontstaat wanneer ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten met elkaar samenwerken. Maar hoe doe je dat?

Nu voor later – een samenwerkingsverband van 19 organisaties in Utrecht – vroeg mij om ‘iets’ te ontwerpen dat alle partijen in de stad stimuleert om met elkaar in gesprek te gaan. In een werkplaats met ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers ontdekten we samen dat het in educatief partnerschap steeds opnieuw draait om┬áhet kleine gesprek.

Dit was een spannend project omdat de opbrengst gaande het project ‘steeds kleiner’ werd. Dat gaf spanning, bij de deelnemers van de werkplaats, bij de opdrachtgever en bij mezelf. We ontdekten samen dat we juist geen aparte projecten, grote ouderbijeenkomsten, separate beleidslijnen en nieuwe instrumenten nodig hadden in de stad. Maar juist minder gedoe en meer ruimte voor een klein gesprek.

  • Hoe doe jij dat eigenlijk in de groep?
  • Hoe doe jij dat eigenlijk thuis?
  • Hoe kunnen wij dat eigenlijk samen doen?

Lees meer op de website van Nu Voor Later